Перспективни геолошки формации како носители на силициски суровини во Република Македонија

Blažev, Krsto and Blažev, Andrej (2012) Перспективни геолошки формации како носители на силициски суровини во Република Македонија. 2 Конгрес на геолозите на Република Македонија; Посебно издание на Geologica Macedonica No 3. ISSN 0352-1206

[img]
Preview
Text
kongres Geologija.pdf

Download (561Kb) | Preview

Abstract

Согласно спроведените регионални и детални истражувања и проучувања на силициските суровини на територијата на Република Македонија и нивната компаративност во пошироки рамки со истите во Европа и Светот, во Република Македонија се издвоени вкупно 4 геолошки формации, носители на силициски суровини: Пребајкалски формации, Каледонско-Херцински формации, Алпски формациии, Квартерни формации. Како најстара Пребајкалската формација ги вклучува, главно, силициските суровини поврзани за кристалинот на Пелагонскиот масив, односно најголем дел поврзани за пегматитските жици. Каледонско-Херцинската формација е поврзана, главно, за лабилните рифтогени зони во Западно-Македонската зона (базични вулканити, спилити, дијабази и др.), како и сродните литолошки членови во Вардарската Зона. Овде треба да се посочи уште и формацијата на палингените гранити во Источна Македонија која носи интересни локалности со силициски суровини. Во Алпската формација главните концентрации на силициски суровини се поврзани со продуктивната вулканогено-седиментна дацитско-андезитска формација, а во најмладата Квартерна формација доминираат делувијално-алувијалните седименти.

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Krsto Blazev
Date Deposited: 31 Jan 2013 11:27
Last Modified: 31 Jan 2013 11:27
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5327

Actions (login required)

View Item View Item