Евидентни недостатоци во регулирањето на финансискиот сектор

Gogova Samonikov, Marija (2009) Евидентни недостатоци во регулирањето на финансискиот сектор. Годишен зборник 2009, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Економски факултет, 1. pp. 143-149. ISSN 13-978-608-4504-04-7

[img]
Preview
Text
__ugd.edu.mk_private_UserFiles_marija.gogova_Desktop_евидентни недостатоци во регулирањето на финансискиот сектор.pdf

Download (309Kb) | Preview

Abstract

Why current financial crise is unpunished, what is the reason that financial crises are going through regulation system and where this system does not function well? Part of the answer lays in the deregulation from 1980, but and in the worse enforcement of monitoring process. Does that mean that the fear of unsucceed prevail? This working paper involves quantitative method of prematurely detection of the beginning of not appropriate functioning at the market and graphics of noticed impropriety. Зошто тековната финансиска криза помина неказнето, која е причината што финансиските кризи се провлекуваат на регулаторниот систем и каде тој не функционира како што треба? Дел од одговорот се наоѓа во извршената дерегулација во 80тите години на минатиот век, но и во недоброто спроведување на мониторинг. Дали ова значи преовладување на стравот од признавање на неуспех? Овој труд посочува квантитативна метода на предвремено откривање на почеток на несоодветно функционирање на пазарот и графички приказ на евидентираните нерегуларности. Клучни зборови: финансиски пазар, финансиски нерегуларности, финансиска криза

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Marija Gogova
Date Deposited: 28 Jan 2013 09:50
Last Modified: 28 Jan 2013 09:50
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5152

Actions (login required)

View Item View Item