Хидрогеолошки карактеристики на субартескиот водоносник во селото Крушеани – Прилеп

Mircovski, Vojo and Stefanova, Violeta and Sijakova-Ivanova, Tena and Mircovski, Vlado (2012) Хидрогеолошки карактеристики на субартескиот водоносник во селото Крушеани – Прилеп. Posebno izdanie na Geologica Macedonica,№ 3. pp. 369-375.

[img]
Preview
Text
Zbornik_na_Trudovi_2012_CD-ISECEN.pdf

Download (1089Kb) | Preview

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од деталните хидрогеолошки истражувања за минерална вода на локалитетот Крушеани Прилепско. Врз основа на податоците кои се добиени со една истражно експлоатациона дупнатина во селото Крушеани на длабочина од 44.5 – 56 м во плиоценските седименти е констатиран субартески водоносник со минерализирана вода, која содржи одредена количина на јаглероден диоксид (CO2). Водоносниот слој е изграден од песок и чакал со прослојци од ситнозрнести заглинети песоци со вкупна дебелина од 11.5 м. Статичкото ниво на подземната вода е на длабина од 2 м од површината на теренот.

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Violeta Stefanova
Date Deposited: 07 Dec 2012 09:21
Last Modified: 20 Dec 2012 13:24
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3165

Actions (login required)

View Item View Item