Управување со готовинските текови на компанијата

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2018) Управување со готовинските текови на компанијата. Годишен зборник, Економски факултет. ISSN 1857-7628

Full text not available from this repository.
Official URL: https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/ekonomsk...

Abstract

Управувањето со паричните текови е традиционална улога на финансискиот менаџмент на компанијата. Тоа е процес на менаџирање на паричните приливи и одливи на компанијата, како и интерните трансфери на средства во рамки на група. Со развојот на информациските системи оваа функција е најчесто автоматизирана. Како резултат на ова, финансискиот менаџмент на компанијата го дизајнира или избира моделот на управување со готовината, а потоа само врши надзор над секојдневните операции. Сепак, треба внимателно да се разгледа основниот механизам на функцијата на управување со готовинските текови, за да се разбере релевантноста и влијанието на различните опции. Овој труд ги објаснува основните концепти за управување со готовинскиот тек, како и главните алатки кои ги користи. Овие фактори се заеднички за малите и за мултинационалните компании. Клучни зборови: готовина, тек, управување, модели

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Olivera Trajkovska
Date Deposited: 13 Dec 2018 09:23
Last Modified: 13 Dec 2018 09:23
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20962

Actions (login required)

View Item View Item