Контрола на квалитетот во клиничко-биохемиските лаборатории

Ruskovska, Tatjana (2011) Контрола на квалитетот во клиничко-биохемиските лаборатории. In: 11-ти Семинар за квалитет, контрола, информатика и заштита во медицинска лабораториска дијагностика, 16 - 19 June 2011, Ohrid, Macedonia.

[img] Text
апстракт, 11-ти семинар, Охрид.docx

Download (13Kb)

Abstract

Во клиничко-биохемиските лаборатории, каде производ на работниот процес е резултатот кој се издава за пациентот, контролата на квалитетот претставува збир од статистички постапки со чија помош се следи аналитичкиот процес и се врши негова проценка. Резултатот од изработената анализа може да биде квалитативен, семи-квантитативен и квантитативен. Во клиничко-биохемиските лаборатории најголем број од методите се квантитативни, па токму од таа причина акцентот ќе биде ставен на контролата на квалитетот на овој тип на методи. За да може да се спроведе контрола на квалитетот на една аналитичка метода неопходно е да се реализираат следните активности: 1.да се анализира сертифициран контролен материјал заедно со примероците за анализа и 2.да се изврши проценка на резултатите добиени за контролниот материјал. Добрата лабораториска практика налага да се анализира сертифициран контролен материјал со нормални и патолошки вредности најмалку еднаш дневно за секоја метода со која се анализираат примероци од пациенти. Освен контролните примероци кои се вклучени во самите китови или пак оние кои се наменети за затворен систем составен од анализатор, реагенси и апликации, а се произведени од производителот на затворениот систем, изрично се препорачува користење и на контролни примероци од друг производител. Притоа задолжително е, но не е и доволно, резултатите добиени за контролниот материјал да бидат во рамките на дозволените отстапувања. Имено, за да се даде конечна проценка дали аналитичкиот систем е под контрола, неопходна е натамошна евалуација на резултатите добиени за контролните примероци преку пресметување на нивната средна вредност и стандардна девијација. Овие податоци овозможуваат да се изработи Levey-Jennings-ов график со чија помош едноставно се идентификуваат системските (во форма на 1.тренд или 2.нагла промена) и случајните грешки. Понатаму, за проценка на квалитетот на аналитичката серија од големо значење е и познавањето на шесте основни Westgard-ови правила: 12S, 13S, 22S, R4S, 41S и NX (N=7-12). И на крај, за да не се случи една лабораторија да се трансформира, статистички гледано, во еден „изолиран остров“, задолжително е истата да се вклучи во 1.систем на надворешна контрола на квалитетот и 2.програма за меѓулабораториска споредба на резултатите од контролните примероци. Сите овие постапки и активности се насочени кон остварување на примарната цел на секоја клиничко-биохемиска лабораторија, а тоа е издавање точни резултати за пациентите кои ѝ ја довериле грижата за своето здравје. Здобивањето со сертификат по успешно завршената програма за надворешна контрола на квалитетот влијае за зголемување на рејтингот и конкурентноста на лабораторијата.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Tatjana Ruskovska
Date Deposited: 24 Nov 2012 13:09
Last Modified: 24 Nov 2012 13:09
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1894

Actions (login required)

View Item View Item