Добивање на хаплоиди во култура на антери од пиперка Capicum annum L. и нивно вклучување во процесот на селекција

Rodeva, Velika and Koleva Gudeva, Liljana and Grozeva, Stanislava and Trajkova, Fidanka (2007) Добивање на хаплоиди во култура на антери од пиперка Capicum annum L. и нивно вклучување во процесот на селекција. Годишен Зборник 2007 - Yearbook. ISSN 1409-987X

[img] Text
2007_1 Zbornik UGD_Doc1.pdf

Download (3272Kb)

Abstract

Зачестеното добивање на андрогенетски растенија е многу зависно од генотипот, па малата вредност на хаплоидното обновување го ограничува користењето на културата на антери во селекцијата на пиперка. Целта на ова истражување беше воспоставување на ефективна in vitro технологија за проучување на хаплоидни и дилоидни растителни регенеранти; индукција на ембриогенеза во култура на антери од пиперка; развој на ембриони во регенеранти, како и успешна адаптација и аклиматизација на регенерантите од стерилни во оранжерски услови. Колекционираниот семенски материјал дава одлична можност за понатамошни процеси на селекција, цитогенетски и други истражувања на молекуларно ниво. Резултатите презентирани во овој труд се произлезени од интернационалниот билатерален македонско-бугарски истражувачки проект за соработка „Добивање на хаплоиди во култура на антери од пиперка Capicum annum L. и нивно вклучување во процесот на селекција“ воден од првите двајца автори со учество на коавторите.

Item Type: Article
Subjects: Agricultural Sciences > Agricultural biotechnology
Agricultural Sciences > Other agricultural sciences
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Liljana Koleva Gudeva
Date Deposited: 16 Nov 2012 14:39
Last Modified: 10 Jun 2013 09:46
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1062

Actions (login required)

View Item View Item