Мерење и мерни инструменти

Temelkoska, Bratica (2011) Мерење и мерни инструменти. Мерење - Метролошки карактеристики - Мерни инструменти - Високошколски учебници COBISS.MK-ID 89639434 . Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-4504-18-4

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=150

Abstract

Мерењето претставува збир од активности чија цел е добивање на вредности на мерената величина. Науката за мерење или метрологијата е специјален дел на поодделни природни и технички науки кои се занимаваат со методите на мерење на физичките величини, развојот и изработката на мерните уреди, како и со сите активности кои овозможуваат мерење и усовршување на мерните постапки. Мерењето е поврзано со производниот процес. Без мерење не може да се замисли контролата на квалитетот на производот како услов за негова продажба. Индустриското производство бара чести мерења, па така во техничката дијагностика мерење се врши со цел да се утврди состојбата на техничкиот систем, а исто така и за автоматско управување со процесите неопходно е мерење и контрола. Огромниот прогрес на техниката и техничките науки бараат и соодветен развој на методите на мерење и инструментите и придружната опрема која се користи за мерење. Многу области на современата техника се развиле благодарение на новите можности за мерење. Како и секоја одговорна работа така и мерењето може исправно да го вршат лица кои се теоретски и практично квалификувани за таква работа.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: метрологија,мерни величини, производни мерила, процесни мерила, методи за мерење
Subjects: Engineering and Technology > Mechanical engineering
Divisions: Faculty of Mechanical Engineering
Depositing User: Bratica Temelkoska
Date Deposited: 11 Aug 2014 12:50
Last Modified: 08 Apr 2015 11:09
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/10565

Actions (login required)

View Item View Item