Items where Division is "Faculty of Law" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | K | M | N | S | T
Number of items: 27.

A

Ananiev, Jovan (2009) Современи тенденции од идеолошка полидимензионалност кон идеолошка нивелација на изборните и партиските програми. Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Универзитет„Св. Климент Охридски“- Битола, 2 (2). ISSN 1857-6893

Ananiev, Jovan (2009) Улогата на партиското членство во внатрепартиските активности и во изборната кампања. Годишен зборник на Правен факултет, 1. pp. 49-61. ISSN 1857-7229

Apasiev, Dimitar (2009) Abecedar - the Macedonian Primer for Aegean Macedonians. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 164-168. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Epilogue - On (Re)Cognitions, on Burden, on Truth, on Future, on Conflict-Management Methods. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 695-702. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Скриеното Ius Publicum во македонското уставно право- Конституционални елементи на современите правни системи реципирани од Римското јавно право. Liber amicorum professor Todor Dzunov (Зборник во чест на Тодор Џунов). pp. 780-803. ISSN ISBN: 978-9989-194-39-9

Apasiev, Dimitar (2009) List of Acronyms. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 713-717. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Meeting with the ambassador Nikola Dimitrov. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 475-477. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2009) Precedent in UN history: On the S(c)eptic Pit in the Circus Western Balkan – the Experiment “Macedonia”. In: The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia, pp. 295-318. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar and Skaric, Svetomir and Patchev, Valdimir (2009) The Name Issue - Greece and Macedonia. Matica Makedonska, Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-9989-48-967-9

B

Belovski, Vojo (2009) Начело на недискриминацијата - забрана на дискриминацијата. Годишен зборник 2009 на Правен факултет, 1. pp. 63-76. ISSN 1857-7229

Belovski, Vojo (2009) Работни односи (Прирачник - Практична примена на прописите за работа на кадровските служби). Documentation. Новинско издавачко претпријатие "Стопански преглед", Кочани.

D

Doncev, Aleksandar and Racaj, Muhamet (2009) Вооружување и настава за гаѓање. Скопје. ISBN 978-9989-3-8

K

Kosevaliska, Olga (2009) Казнено - правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска порнографија преку мас-медиумите. Зборник на трудови на Правен факултет, Кочани, 1 (1).

M

Majhosev, Andon (2009) Пензиско инвалидско осигурување во РМ. . (Unpublished)

Miseva, Kristina (2009) Друштво за управување со отворени инвестициски фондови. Годишен зборник на Правен факултет, 1. pp. 169-182. ISSN 1857-7229

N

Nanev, Lazar (2009) Условна осуда со заштитен надзор. Малолетничка правда: Ресторативна правда, 1 (1). pp. 233-242. ISSN 978-608-4532-05-7

Nanev, Lazar and Atanasovski, Ivan (2009) Превенција и репресија на терен на фудбалски натпревар. Фудбалска федерација на Република Македонија, Скопје. ISBN 978-9989-9836-1-0

Nikodinovska Krstevska, Ana (2009) Био-библиографија на проф. д-р Ванче Стојчев. Годишен зборник на Правен факултет, 1 (1). pp. 9-24. ISSN 1857-7229

S

Stojanovska, Aneta (2009) Процесот и методите на признавање на држави. Yearbook - Faculty od Law, 1 (1).

Stojanovski, Strasko (2009) Етно-лингвистичката и религиска основа на идентитетот кај Македонците муслимани: видени преку теориите за етничките групи и нивните граници на Фредрик Барт. Philological studies, 1. ISSN 18576060

Stojanovski, Strasko (2009) Европа и Балканот: Историско наследство и конструкција на колективните идентитети. Evrodijalog, 11. pp. 173-186.

Stojanovski, Strasko (2009) Колективниот идентитет кај Македонците муслимани. Other. Alfa 94, Skopje.

Stojanovski, Strasko (2009) Нациите и национализмот на балканот. Годишен зборник на Правен факултет, 1. pp. 249-263. ISSN 1857-7229

Stojanovski, Strasko (2009) Обединување на македонското револуционерно дввижење под платформата на мајскиот манифест. In: Историја 2009. Сојуз на историчарите на Република Македонија, Скопје, pp. 71-93.

T

Tusevska, Borka (2009) Понуда на неопределени лица - општа понуда. Pravnik.

Tusevska, Borka (2009) Молчењето како начин на изразување волја на понудениот. Pravnik.

Tusevska, Borka (2009) Меѓународно правни аспекти на понудата. Manual. Alfa 94 Skopje.

This list was generated on Tue Jul 28 12:50:17 2020 CEST.