Items where Division is "Faculty of Law" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | M | N | S
Number of items: 21.

A

Ananiev, Jovan (2008) Однесувањето на гласачите како една од детерминантите во креирањето на изборната стратегија на политичките партии. Годишник број 1 година XXXII, 1/ XXX. pp. 297-309. ISSN UDK/UDC 34284 (497.7)

Ananiev, Jovan (2008) Постмодерен пристап во теоријата на државата- политичка тријада: интереси- легитимација- избори и изборна кампања. Зборник на трудови на Факултетот за администрација и менаџмент на информациони системи Универзитет „Св. Климент Охридски“, 1/1.

Ananiev, Jovan (2008) Модели за ефикасен партиципативен пристап при сите фази во градењето на јавните политики во Република Македонија. Е- билтен Добро владеење (4).

Ananiev, Jovan (2008) What stakenholders really know and think about their roles, responsibilities and rights. Osce/ Confidence Building Unit/ Edition Development Team, Skopje.

Ananiev, Jovan and Kosevaliska, Olga (2008) Финансиска и материјална поддршка на политичките партии пред и за време на изборната кампања и моделите на транспарентност (светско и македонско искуство). Годишник на Институт за социолошки и политичко правни истражувања.

Apasiev, Dimitar (2008) Абецедар - Македонскиот буквар за Егејците. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 148-152. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Преседан во историјата на Обединетите Нации. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 269-285. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Резиме од средбата со г. Никола Димитров. In: Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен весник на Рeпублика Македонија“, Скопје, Република Македонија, pp. 454-456. ISBN 978-9989-48-967-9

Apasiev, Dimitar (2008) Мирослав Печујлиќ: Глобализација - Двете лица на светот (превод од српски јазик). Association "Magna Carta" - Veles, Skopje, Republic of Macedonia.

D

Denkova, Jadranka (2008) Civil-Military Emergency Planning Council for South Eastern Europe. In: Southeast Europe CMEP Council Technical Workshop, 30June-2July 2008, Ankara, Turkey . (Unpublished)

Denkova, Jadranka (2008) Crizis management sistem in Republic of Macedonia. In: Balkans TTX Initial Planning Conference, 1-3 Аpril 2008, Skopje, Makedonija. (Unpublished)

M

Majhosev, Andon (2008) Функционирање на економско - социјалниот совет на Република Македонија во периодот 1997 - 2007 година. МЦМС - Македонски центар за меѓународна соработка, Skopje. ISBN 978 - 9989 - 102 - 68 - 4

Majhosev, Andon (2008) Функционирање на економско - социјалниот совет на Република Македонија во периодот 1997 - 2007 година. Masters thesis, Институт за социолошки и правно политички истражувања (ИСППИ) - Скопје.

N

Nanev, Lazar (2008) Улогата на судијата за малолетници во системот на малолетничка правда. Малолетничка правда - од идеја до практика, 1 (1). pp. 245-265. ISSN 978-9989-2868-3-4

Nanev, Lazar (2008) Криминолошки обележја на македонскиот економски криминалитет низ податоците на органите на казнениот прогон. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2-3 (1). pp. 553-591. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana (2008) Компаративнo истражување на решенијата за забрзување и поедноставување на казнената постапка. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 1 (1). pp. 201-241. ISSN 1409-5327

Nanev, Lazar and Buzarovska - Lazetik, Gordana and Misoski, Boban (2008) Казнено-правната реформа и почитувањето на човековите права во Република Македонија. Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 2 (2). pp. 1-34. ISSN 1409-5327

S

Skaric, Svetomir and Apasiev, Dimitar and Patchev, Valdimir (2008) Спорот за името - Грција и Македонија. ЈП „Службен Весник на Рeпублика Македонија“, Skopje, Republic of Macedonia. ISBN 978-9989-617-78-2

Stojanovski, Strasko (2008) Инкорпорирање на Македонците муслимани како дел од македонската нација. In: Историја. Сојуз на историчарите на Република Македонија, Skopje, pp. 141-158. ISBN 0579-0263

Stojanovski, Strasko (2008) Draft Syllabus. In: Curriculum Developement Program, Political science IRES, "Understanding and Explaning Identity Transformation", 11-15. February 2008, Curriculum Resource Center, Central European University, Budapest, Hungary. (Unpublished)

Stojanovski, Strasko (2008) Multiethnic Coexistence in the Balkans: Conditions for Building Substantial Peace. In: “Ethnic Reconciliation in the Western Balkans: What Role for Academia?”, 5-6 Septembre 2008, University of Graz, Graz, Austria. (Unpublished)

This list was generated on Mon Jul 27 14:27:21 2020 CEST.