Items where Division is "Faculty of Economics" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | F | G | K | M | N
Number of items: 33.

B

Bezovski, Zlatko (2007) Оптимизација на пребарувањето -(привлекување посетители на комерцијалните веб страни од Интернет пребарувачите). 2ри Август - Штип, Stip, Macedonia. ISBN 978-9989-909-54-2

Bezovski, Zlatko (2007) Изградба на претприемнички мрежи. Еконосмки Развој - Списание на Економскиот Институт - Скопје, 9 (3). pp. 257-275.

Bezovski, Zlatko (2007) Претприемнички мрежи. Претприемништво - Проблеми, дилеми и перспективи. pp. 213-218. ISSN 978-9989-2020-8-7

Bezovski, Zlatko (2007) Оптимизација на пребарувањето во Република Македонија како можност за некомерцијален трансфер на технологија. Masters thesis, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje.

Bezovski, Zlatko (2007) Македонија не е изолиран пазар – Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (560). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Форми на Интернет приходи - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (563). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Основни елементи на ској Интернет Бизнис - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (568). ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Од идеја до профит - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (573). p. 5. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Уредување на блог - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (578). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Потребни вештини и знаења - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (583). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Продавница за маици со ваш дизајн - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (588). p. 5. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Регистрација на домен и хостинг - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (596). p. 6. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Изработка на веб-страница - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (600). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Како да привлечете посетители - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (615). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Изградба на мрежа од влезни линкови - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (625). p. 13. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Електронска препродажба - афилијација - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (630). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Избор на клучни зборови - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (645). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Заработете со Google AdSense - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (610). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Запознајте се со HTML, не каса - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (605). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko (2007) Најбрзо до посетители преку ППЦ(PPC) - Започнете сопствен интернет бизнис. Дневен бизнис, III (635). p. 4. ISSN 1409-9233

Bezovski, Zlatko and Gorgiev, Borjan (2007) Претприемнички мрежи и препораки за нивна изградба. 2ри Август - Штип, Штип, Македонија. ISBN 978-9989-909-56-6

Bezovski, Zlatko and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Gorgiev, Borjan (2007) Извори и форми за финансирање на малите и средни претпријатија. 2ри Август, Штип. ISBN 978-9989-909-55-9

F

Fotov, Risto (2007) Основи на финансии. Универзитет „Гоце Делчев", Штип.

G

Gorgiev, Borjan and Bezovski, Zlatko (2007) Методи за проектирање на информациски системи во менаџментот. 2ри Август, Штип. ISBN 978-9989-909-58-0

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2007) Управување со обртните средства. Working Paper. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Bezovski, Zlatko (2007) Процес на кредитирање на претпријатијата. 2ри Август. ISBN 978-9989-909-57-3

Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Gorgiev, Borjan (2007) Примена на методите за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти. Working Paper. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

K

Kostadinovski, Aleksandar and Stojceski, Ljupco (2007) Basics of accounting. First Privite Univerity European University - Republic of Macedonia, Skopje. ISBN 978-9989-184-49-9

M

Matlievska, Margarita (2007) Одржливиот развој и Европската Унија. The Proceedings from the 3-rd Congress of the ecologists of Macedonia, with international participation, 06.-09.10.2007, Struga, Macedonia.. pp. 421-427. ISSN ISBN 978-9989-648-13-7

Matlievska, Margarita and Brajanoska, Robertina (2007) Основата за одржливо управување со шумите во законите и стратешките развојни документи во Република Македонија. Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум “Одржливо шумарство - проблеми и предизвици”, Охрид, 24-26 октомври 2007.

Miceski, Trajko (2007) Integrated Management Sistem (Ims) -New Management Strategy for Domination of the Global Market. In: International Conference Business and Globalization, 19-20 Oct 2007, Ohrid, Macedonia.

N

Nikoloski, Krume (2007) Социјалниот дијалог – неразделен дел од општествен економскиот истем. Списание „Економија и бизнис”. ISSN 1409-6781

Nikoloski, Krume (2007) Трипартизмот - предизвик во процесот на приближување кон Европска Унија. Списание „Економија и бизнис”. ISSN 1409-6781

This list was generated on Sun May 20 15:58:49 2018 CEST.