Minerali stena

Milovanovic, Dragan and Lepitkova, Sonja and Boev, Blazo (2013) Minerali stena. Dragan Milovanovic, Beograd. ISBN 978-86-905531-2-9

[img]
Preview
Text
Minerali stena za vo repozitorium.pdf

Download (680Kb) | Preview

Abstract

Vreme je računara, interneta, mobilnih telefona i sve manje vremena. Svaka informacija iz bilo koje oblasti nauke, tehnike, medicine, sporta, politike, života, itd. može se dobiti elektron-skim putem u svakom trenutku i na bilo kom mestu na planeti Zemlji. Tu je i geologija: erupcije vulkana, novi minerali,*eksploatacija mda, cene metala na berzi, itd. Pisana reč iz minerala, petrologije, geologije i pored velikog broja podataka „rasutih" po intemetu, zadržala je značajnu ulogu u edukaciji mladih ljudi. Razlog zašto je i napisan priručnik Minerali stena koja je pred vama. U njemu su prikazani i objašnjeni minerali koji grade stene, njihova fizička i hemijska svojstva, uslovi stvaranja i najčešće asocijacije. Fotograflje u priručniku delo su autora ili su preuzete sa sajtova sa kojih je bilo dozvoljeno korišćenje. Svaka od njih je, radi bolje ilustracije, obradena u grafičkom softveru, i prilagođena tekstu. Priručnik je namenjen studentima geologije i mdarstva kao i dmgih naučnih disciplina: arheologije, biologije, geografije, građevinarstva, arhitekture, ekologije, itd. koji izučavaju mine-rale stena i stene u kojima se dešavaju geološki, fizički, hemijski, biološki, ekološki procesi ili se u njima i na njima gradi, proizvodi, živi, štiti ili čuva delo čoveka od prvog dana njegovog postojanja. Priručnik se ne može razumeti i pratiti bez znanja iz osnovnog kursa mineralogije jer su pojedine osobine minerala: simetrija kristala, stmkturna i optička svojstva i sistematika prikazane sažeto, kao osnovni podaci. Na sadržaj, obim, detaljnost i način prikaza minerala koji grade stene veliki uticaj imala su i pitanja, komentari, diskusije studenata u toku predavanja, vežbi, konsultacija iz mineraloških, petroloških i geoloških predmeta, ali i tokom izrade seminarskih, završnih, diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza. Važne su bile i konsultacije, zvanični i nezvanični razgovori sa kolegama i koleginicama iz geologije i dmgih prirodnih i društvenih nauka. Primčnika sa sličnim sadržajem na našem prostom nema. Nadamo se da će biti od koristi studentima, istraživačima, Ijubiteljima minerala, petrologije, geologije i dmgih prirodnih nauka koji u okviru studiranja, proučavanja, posla, inspiracije, obuhvataju i minerale koji grade stene. U toku izrade priručnika svojim sugestijama, komentarima, i predlozima puno su nam po-mogli Vidojko Jović, Ljiljana Karanović, Nebojša Vasić, Rade Jelenković i Nataša Gerzina. Hvala im. Autori

Item Type: Book
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Goran Tasev
Date Deposited: 27 Jan 2014 11:47
Last Modified: 27 Jan 2014 11:47
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8802

Actions (login required)

View Item View Item