Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени

Miceski, Trajko and Pasovska, Silvana (2012) Реинжинерингот како метод и пристап за адаптирање при организациските промени. Прва меѓународна конференција: Бизнис, економија и финансии - Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

[img]
Preview
Text
Reinzineringot kako koncept baziran vrz kriteriumot na rezultati a ne vrz aktivnosti.pdf

Download (438Kb) | Preview

Abstract

Во ова време на живеење и стопанисување, за успешно работење на организациските субјекти е неопходно нивно прилагодување спрема промените, за што се користат разни методолошки пристапи. Како најприменувани методолошки пристапи кои што денес најчесто се користат се следниве: рационализација реорганизација реструктуирање и реинжењеринг. Реинженеринг е фундаментално преиспитување и радикално редизајнирање на организационата структура и креирање на нови процеси, нови системи, нови структури и нови начини за спроведување на промените и успехот на компанијата, со цел да се постигне драматично подобрување во клучните показатели на перформансите како што се: трошоците, квалитетот на услугите и брзината. За да успее реинженерингот потребно е да се има јасна визија, т.е. мора јасно да се знае што се сака со неа да се постигне. Зашто, брзите промени во светското стопанство за современите организацијата претставуваат и ризик и шанса. Ризик доколку не се прилагоди претпријатието на промните, а шанса доколку таа ги искористи условиите. Во трудот ке бидат истакнати карактеристиките на реинжинерингот како методолошки пристап на прилагодување на организацијата кон промените

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Silvana Pasovska
Date Deposited: 04 Dec 2013 10:25
Last Modified: 07 Aug 2015 08:20
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8298

Actions (login required)

View Item View Item