Задолженоста и неликвидноста – најгорлив проблем за македонските компании

Dimitrova, Janka and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Kostadinovski, Aleksandar (2013) Задолженоста и неликвидноста – најгорлив проблем за македонските компании. Зборник, Четврта меѓународна научна конференција, “Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија)”, Славјански Институт, Свети Николе. ISSN 978-608-4689-04-1

This is the latest version of this item.

[img] Text
ЗАДОЛЖЕНОСТА И НЕЛИКВИДНОСТА – НАЈГОРЛИВ ПРОБЛЕМ.doc

Download (112Kb)

Abstract

Ограничената домашна потрошувачка, намалениот извоз и се поголемата увозна зависност на македонските компании, неминовно доведоа до пад на индустриското производство, намален извоз на стоки и услуги, намалена вработеност во реалниот сектор и намалување на бруто домашниот производ. Статистичките показатели претставени низ призмата на Народна банка на Република Македонија покажуваат дека континуирано расте бројот на правни лица кои се затвораат со стечајна постапка, а од година во година континуирано се намалува вкупниот број на правни лица. Посебно загрижува фактот дека последните 4 години значително се зголемува бројот на правни лица со блокирани сметки на крајот на годината, односно споредено 31,12,2011 во однос на 31,12,2008 година е забележано зголемување за 2,58 пати. Ваквите поразителни бројки зборуваат дека кај македонските компании, сериозно е нарушена ликвидноста односно способноста навреме да си ги плаќаат достасаните обврски, што пак истовремено покажува дека континуирано се зголемува нивната задолженост. Клучни зборови: нарушена ликвидност, зголемана задолженост, блокирани сметки , стечајни постапки, намалена вработеност, иновативни идеи

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Janka Dimitrova
Date Deposited: 02 Oct 2013 10:36
Last Modified: 02 Oct 2013 10:36
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7623

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item