Практикум по Хемија (за Земјоделски факултет)

Balabanova, Biljana and Gulaboski, Rubin (2010) Практикум по Хемија (за Земјоделски факултет). . (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ (нерецензиран материјал).pdf

Download (2709Kb) | Preview

Abstract

Хемиски знаци, соединенија, формули, валентност и номенклатура на неоргански соединенија, Номенклатура на неоргански соединенија; Оксиди; Киселини; Хидроксиди; Соли; Основни физички величини и единици мерки; Интернационален систем на единици (SI); Релативна атомска и молекулска маса, мол, хемиски формули; Хемиски реакции, хемиски равенки, оксидо-редукциски равенки; Пресметување со помош на хемиски равенки; Раствори; Концентрација на растворената супстанца или количинска концентрација; Масена концентрација; Волуменска концентарција; Молалитет или молалност; Масен удел (w). Процент(%); Молски или количински удел; Волуменски удел; Мешање, разредување и концентрирање на раствори; Концентрација на водородните јони и рн на растворот. Јонски производ на водата; Пуфери; Работа во хемиска лабораторија; Аналитичка хемија; Квалитативна анализа; Катјони; Прва ( I ) аналитичка група катјони; Втора (II) аналитичка група катјони; Подгрупа-Сулфобази; Подгрупа-Сулфокиселини; Трета (III) аналитичка група катјони; Четврта (IV) аналитичка група катјони; Петта (V) аналитичка група катјони; Анјони; Прва Аналитичка група на анјони; Втора Аналитичка група на анјони; Квантитативна анализа; Методи на волуметриска анализа; Метода на неутрализација; Mетода на оксидо-редукција; Таложна анализа; Комплексометрија; Органска хемија; Квалитативна елементарна анализа на органски соединенија; Квантитативна елементарна анализа на органски соединенија; Квалитативна анализа на органски соединенија; Квалитативна анализа на органски соединенија; Добивање на соединенија во чиста состојба.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Natural sciences > Chemical sciences
Divisions: Faculty of Agriculture
Depositing User: Biljana Balabanova
Date Deposited: 19 Sep 2013 08:40
Last Modified: 19 Sep 2013 08:40
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7417

Actions (login required)

View Item View Item