Оперативни системи

Gelev, Saso (2010) Оперативни системи. Прв приватен универзитет „Европски Универзитет Република Македонија-Скопје“, Скопје. ISBN 978-608-4574-34-7

[img] Text
PREDGOVOR-.docx

Download (19Kb)

Abstract

Секоја постапка, која може да се изрази користејќи алгоритми со конечен број на елементарни операции, може да се предаде на компјутерот да ја извршува. Клучен дел од ком¬пју¬те¬р¬скиот систем кој овозможува пренесување на интелектуалната ра¬бота од човекот на компјутерот е системскиот софтвер. Сис¬тем¬ски¬от софтвер е тој кој посредува помеѓу апликативниот (корисничкиот) софтвер и хардверот, и на корисникот му овозможува полесно, поедноставно и поефикасно да ги искористи ресурсите на ком¬пју-терскиот систем. Основа на секој компјутерски систем е оперативниот систем. Познавањето на оперативните системи е темел на знаењето на сите кои посериозно се занимаваат со компјутерите и инфор¬ма¬ти¬чката технологија. Како последица на масовната употреба на компјутерите во сите сфери на човековото делување, имаме тренд на постојано напредување и чести промени на информатичката тех¬нологија. Сепак, фундаменталните концепти останале не¬про¬ме¬не¬ти. Оваа книга првенствено е наменета за студентите од факултетот за информатика, но може да послужи и како основна и поширока литература и за останатите студенти.

Item Type: Book
Subjects: Natural sciences > Computer and information sciences
Divisions: Faculty of Electrical Engineering
Depositing User: Saso Gelev
Date Deposited: 16 Sep 2013 13:09
Last Modified: 16 Sep 2013 13:09
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7306

Actions (login required)

View Item View Item