Методи на минирање (Blasting methods)

Dambov, Risto (2011) Методи на минирање (Blasting methods). Goce Delcev University, FPTN, Stip. ISBN 978-608-4504-31-3

Full text not available from this repository.
Official URL: http://e-lib.ugd.edu.mk/40

Abstract

Книгата - учебникот ги обработува основните параметри за дупчење и минирање, шеми на дупчење и основните шеми на минирање, типови на експлозиви и иницијални средства, детален опис на методите на минирање, безбедносни мерки и растојанија при минирање. Дадени се основните дупчечко - минерски параметри и се пресметуват параметрите за минирање, количините на експлозив, избор на соодветен тип на експлозив и безбедните растојанија при минирање. Ovoj ucebnik e od oblasta na rudarstvoto, eksploatacija na mineralni surovini. Sostaven e od deset glavi so poglavja spored nastavniot plan i programa na Fakultetot za prirodni i tehnicki nauki, rudarska nasoka. Spored sodrzinata i materijata koja se obrabotuva, takov ucebnik kaj nas na Univerzitetot "Goce Del~ev" a i vo cela Republika Makedonija dosega ne e izdaden i ne moze da se pravi sporedba so slicni na nego. Рецензентите констатираа дека поднесениот ракопис за учебникот „Методи на минирање“ од проф. д-р Ристо Дамбов опфаќа научни, стручни и наставни содржини според наставната програма за овој предмет. Материјалот е квалитетно обработен и систематизиран. Ракописот е напишан на јасно разбирлив стил и на ниво достапно и разбирливо за студентите со користење на современите е - техники за средување на текст, слики, фотографии и табели. Обработените методи на минирање се базираат на применатата техника и технологија на припремање и иницирање на минските серии како и според целите на минирањата и е единствена како таква класификација, на овие наши простори а и пошироко. Учебникот ќе придонесе на студентите на поедноставен начин да ја совладаат оваа значајна материја од областа на рударството која е целосно во согласност со наставната програма на соодветниот предмет Методи на минирање.

Item Type: Book
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Risto Dambov
Date Deposited: 06 Mar 2013 10:40
Last Modified: 09 Apr 2015 11:03
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5562

Actions (login required)

View Item View Item