Финансиските кризи низ историјата споредени со кризата од 2007

Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2012) Финансиските кризи низ историјата споредени со кризата од 2007. Conference proceedings, First International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7

[img]
Preview
Text
Conference_Proceedings.pdf

Download (10Mb) | Preview

Abstract

Abstract The research goal of this paper is the historical flow of the finances and their misbalances. The paper goal goes in the direction of comparison of the financial crisis through history, for the reason that the past should serve as a lesson for the future actions, and on the other side in an area where the globalisation has a primary effect (as is the financial area) the effects from certain flows should be anticipated and react on them on time according the lesson from before. Methods of research are statistically analyzed data and their comparison for getting one summary result. Expected results from the research are reviews of how the history repeats, how the crisis from the past are overlapping with the crisis from the 2007 in the GDP domain, prices level, public debt level, unemployment, real estate prices etc. The signification of the paper is in the direction of financial sector and more coordinated control from reason that the prediction of some financial flows can mean salvation for a whole economy. Key words: financial crisis, regulation, financial flows Апстракт: Цел на истражување на овој труд е историскиот тек на финансиите и нивните нерамнотежи. Целта на трудот оди во насока на споредување на финансиските кризи низ историјата, од причина што минатото треба да служи како лекција за идни збиднувања, а од друга страна во област во која глобализацијата има примарен ефект (каква што е финансиската област) ефектите од одредени текови треба да бидат антиципирани и на истите да се реагира навреме согласно поуката од порано. Методи на истражување се статистички анализирани податоци и компарација на истите заради добивање на еден сумарен резултат. Очекувани резултати од истражувањето се прикази на тоа колку историјата се повторува односно колку кризите од минатото се поклопуваат со кризата од 2007 година во доменот на БДП, нивото на цените, нивото на јавниот долг, невработеност, цените на недвижностите и сл. Значењето на трудот е во насока на финансискиот сектор и покоординирана контрола од причина што предвидувањето на некои финансиски текови можат да значат спас за цела економија. Клучни зборови: финансиски кризи, регулација, финансиски текови.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Marija Gogova
Date Deposited: 24 Jan 2013 15:11
Last Modified: 24 Jan 2013 15:11
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5124

Actions (login required)

View Item View Item