Ревизија на Проектот за техничко набљудување на флотациското хидројаловиште "Тополница" на рудникот Бучим при изведба на песочна брана до 654 mnv

Krstev, Boris and Golomeov, Blagoj (2009) Ревизија на Проектот за техничко набљудување на флотациското хидројаловиште "Тополница" на рудникот Бучим при изведба на песочна брана до 654 mnv. [Project]

[img]
Preview
Text
Project 9 protehnab.pdf

Download (738Kb) | Preview

Abstract

Документацијата во Проектот ги содржи сите потребни документи (регистрација на фирмата, овластување на проектантите и извршители), за изработка на ваков вид на технички документации. Користени се сите постојни документации, иновации или спецификации за специфична опрема и инструменти кои се однесуваат на проблемите за Техничко набљудување-оскултација на хидројаловишта во Република Македонија и пошироко, документација проектна или ревизиска содржана во архивите на постојните рудници и слично. Идното надвишувањедо 654 м, е многу ризично, но меѓутоа потребно и неопходно за работниот циклус, впрочем според кажаното и досегашното надвишување до кота 630,оо м беше ризично, па било какво решение за возводна, низводна или комбинирана метода на надвишување е реална и препорачлива. Можните проекции на нови преливни органи, набавка на посоодветни или пософистицирани инструменти и опрема за техничко набљудување дали ќе биде тоа визуелно, геодетско или сеизмичко, детални геомеханички испитувања или слично, би дале придонес за посигурно, адекватно или реално решение, кое не би ја сопрела евентуалната експлоатација , нови развојни решенија или слично.

Item Type: Project
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Aleksandar Krstev
Date Deposited: 04 Feb 2013 14:39
Last Modified: 04 Feb 2013 14:39
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4793

Actions (login required)

View Item View Item