Наратологија - рецензирана скрипта

Mladenoski, Ranko (2012) Наратологија - рецензирана скрипта. ISBN 978-608-4504-87-0.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://e-lib.ugd.edu.mk/149

Abstract

Трудот е рецензирана скрипта објавена во е-библиотека на веб-страницата на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Материјата што се презентира во оваа скрипта е систематизирана во четири дела: а) Вовед во наратологијата; б) Основни наративни структури; в) Наратолошки модели; г) Прилози. Во првиот дел се нудат основните дефиниции за поимите „наратологија“ и „проза“, како и позицијата на наратологијата како научна дисциплина во науката за литературата. Во вториот дел се елаборираат фундаменталните елементи на прозните книжевни дела како што се време и простор, опис и дејство, лик и актант, тематска ролја и актер, наратор, наратер и други. Во овој дел, исто така, се разгледуваат некои основни наратолошки категории од типот фокализација, односно гледна точка на нарацијата, наративна трансмисија (наративен комуникациски канал) и слично. Во третиот дел се презентираат најосновните наратолошки модели за анализа (интерпретација) на прозните книжевни дела. Тоа се моделите на Владимир Проп, Алжирдас Грејмас и Ролан Барт, како и семиолошките истражувања за книжевниот лик на Филип Амон. Во четвртиот дел се прилозите каде што доминираат интерпретативни (аналитички) текстови за прозни книжевни дела (сказни и романи).

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Ranko Mladenoski
Date Deposited: 17 Dec 2012 11:34
Last Modified: 09 Apr 2015 13:36
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/3801

Actions (login required)

View Item View Item