Sporedbeni karakteristiki na ednonasocnite i dvonasocnite kompoziti nameneti za balisticka zastita

Dimeski, Dimko (2004) Sporedbeni karakteristiki na ednonasocnite i dvonasocnite kompoziti nameneti za balisticka zastita. In: XVIII kongres na hemicarite i tehnolozite na Makedonija.

[img]
Preview
Text
PPM-e-10-Dimeski-Dimko.pdf

Download (222Kb) | Preview

Abstract

Kaj kompozitite za balisti~ka za{tita zajaknuva~kite vlakna mo`at da bidat primeneti vo razli~ni tekstilni formi: tkaenini, filc, ednonaso~ni lenti. Dominantni tekstilni formi se tkaeninite, vrz baza na koi se izrabotuvaat dvonaso~nite (BD-bidirectional) kompoziti i ednonaso~nite lenti vrz baza na koi se izrabotuvaat ednonaso~nite (UD-unidirectional) kompoziti. Filcevite imaat dosta ograni~ena primena i toa samo za izrabotka na balisti~ki eleci koi {titat od fragmenti na eksplodirani mini i bombi. Za za{tita od strela~ka municija ne se efikasni [1]. Postoi golema razlika vo performansite i cenite me|u ednonaso~nite i dvonaso~nite kompoziti. Razlikata vo performansite, pri konstantnost na site ostanati parametri, proizleguva od razli~nata tekstilna forma vo koja se preraboteni vlaknata, dodeka, razlikata vo cenata-od razli~nite tro{oci na proizvodstvoto na tkaeninite i ednonaso~nite lenti [2]. Vo trudov, istra`uvani se razlikite vo balisti~kite performansi na kompozitite vrz baza na HPPE (High Performance Polyethylene) vlakna i polimerna matrica

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Subjects: Engineering and Technology > Materials engineering
Divisions: Faculty of Technology
Depositing User: Dimko Dimeski
Date Deposited: 02 Dec 2012 10:01
Last Modified: 02 Dec 2012 10:01
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2770

Actions (login required)

View Item View Item