Геоелектрични и сеизмички методи како можност за дефинирање на физичко – механичките особини на карпите

Doneva, Blagica and Delipetrev, Marjan and Dimov, Gorgi and Delipetrov, Todor (2012) Геоелектрични и сеизмички методи како можност за дефинирање на физичко – механичките особини на карпите. Zbornik na trudovi Podeks-Poveks 2012, 6 (1). pp. 27-32. ISSN 978-9989-2921-8-7

[img]
Preview
Text
trud 2.pdf

Download (5Mb) | Preview

Abstract

Геофизичките истражувања претставуваат мерење на физичките величини со цел запознавање со структурата и литолошките карактеристики на карпестите маси. Рефракционите и рефлективнит сеизмички испитувања се базираат на одредување на брзината на сеизмичките бранови. Постои дирекна врска помеѓу Vp и Vs и лоцирањето на раздробените зони во карпестите маси. Електричните методи, преку електричните својства на средината, индирекно даваат можност да се одвојат компактните од раздробените зони на карпестите комплекси. Постоењето на разликата меѓу електричните својства на поединечните материјали и карпи, кои се наоѓаат на испитуваното подрачје, овозможуваат користење на геоелектричните методи со цел дефинирање на контактните зони помеѓу различните литолошки структури.

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Blagica Doneva
Date Deposited: 30 Nov 2012 15:04
Last Modified: 30 Nov 2012 15:04
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2636

Actions (login required)

View Item View Item