Stratеgic control and planing of ventilation systems in mines

Mirakovski, Dejan and Mijalkovski, Stojance and Pop-Andonov, Goran and Mehandziski, Nikola (2009) Stratеgic control and planing of ventilation systems in mines. In: III Стручно советување на тема: „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини”, 04-05 Dec 2009, Македонска Каменица, Р. Македонија.

[img] Text
Trud 14. Strateska kontrola i planiranje na rudnickite ventilacioni sistemi.pdf

Download (2732Kb)

Abstract

На оперативно ниво вентилационите системи, иако есенцијални се третираат како помошни и често се делумно или целосно занемарени. Како последица на ваквиот пристап, не само што значително се намалува ефикасноста и економичноста на работењето, туку се загрозува безбедноста на персоналот и опремата. Имено, во голем број несреќи, кој вклучуваат значителна материјална штета, застои во производството, сериозни или фатални повреди на инволвираниот персонал, индиректна или директна причина се токму несоодветно дизајнираните, имплементираните и одржувани вентилациони системи. Тргнувајќи од погоре изнесеното, а со цел надминување на овие состојби низ зголемување на знаењето на техничките раководители од оваа сфера, овој труд дава синтезен приказ на основните параметри, методи и средства за проектирање, имплементација и контрола на вентилационите системи кај подземните копови на металични минерални суровини (ММС). Дополнително, накратко се елаборирани и најновите технолошки достигнувања расположливи за комерцијална примена во оваа сфера.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Stojance Mijalkovski
Date Deposited: 28 Oct 2013 09:38
Last Modified: 28 Oct 2013 09:49
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2291

Actions (login required)

View Item View Item