Избор на оптимални вредности за искористување и осиромашување на рудата при подетажна метода со зарушување на кровината во ревир „Свиња Река” - Рудник „САСА”, М. Каменица

Gocevski, Vanco and Mijalkovski, Stojance (2008) Избор на оптимални вредности за искористување и осиромашување на рудата при подетажна метода со зарушување на кровината во ревир „Свиња Река” - Рудник „САСА”, М. Каменица. In: II Стручно советување на тема: „Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини”, 05-06 Dec 2008, Македонска Каменица, Р.Македонија.

[img] Text
Trud 8. Izbor na optimalni vrednosti za iskoristuvanje i osiromasuvanje na rudata pri podetaznaata metoda so zarusuvanje na krovinata vo Revir Svinja reka rudnik SASA. M. Kamenica.pdf

Download (2564Kb)

Abstract

Откопната метода со подетажно зарушување на кровината се применува во многу рудници за олово и цинк, а исто така и во рудникот „САСА”. Притоа од посебно значење е определувањето на најоптималните вредности за откопување на рудното тело. Степенот на искористување и осиромашување на рудата зависи од правилно избраните параметри на откопната метода со кои се постигнува поголемо искористување на рудата, минимални загуби, минимално осиромашување на рудната супстанца и сигурност во работата, како и големи економски ефекти при откопувањето. Во овој труд експериментално е испитувано одредувањето на оптималните вредности за искористувањето и осиромашувањето кај рудни тела со променлива моќност и благ пад, односно постигнување на максимално искористување при минимално осиромашување на рудата, при откопувањето во рудникот за олово и цинк „САСА” во М. Каменица.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Engineering and Technology > Other engineering and technologies
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Stojance Mijalkovski
Date Deposited: 28 Oct 2013 09:57
Last Modified: 28 Oct 2013 09:57
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2284

Actions (login required)

View Item View Item