Процена на ризични фактори за кариес со користење на вкупен и редуциран Cariogram кај училишни деца на возраст од 10-12 години

Alimani - Jakupi, Jetmire and Iljovska, Marina and Naskova, Sanja (2018) Процена на ризични фактори за кариес со користење на вкупен и редуциран Cariogram кај училишни деца на возраст од 10-12 години. Vox Dentarii Информатор на стоматолошката комора на Македонија. ISSN 1857-7814

[img]
Preview
Text
vox dentari-pdf.pdf

Download (1059Kb) | Preview

Abstract

Кратака содржина Кариограмот претставува графичка слика којашто на интерактивен начин го прикажува ризикот од развој на нов ка- риес во иднина кај пациентот, а притоа придонесува за утврдување до кој степен различни етиолошки фактори на кариес го предизвикуваат ризикот од кариес кај одреден пациент. Цел на трудот да се направи проценка на кариес ризик фактори и прираст на ка- риес во временскиот период од 2 години кај испитаници со трајни заби со корис- тење на редуцираниот кариограм. Дистрибуцијата на кариес ризик (%) утвр ден со кариограм во првата година (I) од испитувањето, редуцираниот кариог- рамбез саливарни тестови и streptococcus mutans од вкупно 88 деца на возраст од 10- 12 години, кај 44,32% деца утврден беше многу висок ризик за кариес, кај 21,59%бе- ше висок ризик за кариес, умерен ризик за кариес имаа 25,00% деца, кај 4,55% деца утврден беше низок ризик за кариес, а многу низок ризик за кариес регистриран е кај 4,55% од децата и, шансата да се од- бегне кариес кај овие деца изнесуваше 81 – 100 %. Кариес ризикот утврден со кари- ограм во втората година од испитување- то (редуцираниот кариограм) без сали- варни тестови и Streptococcus mutans, кај 4,32% деца беше утврден многу висок ри- зик за кариес, кај 20,45% утврден беше ви- сок ризик за кариес, а умерен ризик за ка- риес имаа 25,00% деца, а кај 10,23% деца утврден беше низок ризик за кариес и шансата да се одбегне кариес кај овие де- ца изнесуваше 81 – 100 %. Клучни зборови: Кариесот ризик фак- тори, reducirancariogram, DMFS

Item Type: Article
Subjects: Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Sanja Naskova
Date Deposited: 19 Nov 2018 13:56
Last Modified: 19 Nov 2018 13:56
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/20839

Actions (login required)

View Item View Item