Управување со обртните средства

Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2007) Управување со обртните средства. .

WarningThere is a more recent version of this item available.
[img] Text
Upravuvanje so obrtnite sredstva.pdf

Download (187Kb)

Abstract

Obrtnite sredstva pretstavuvaat del od vkupnite delovni sredstva vo pretprijatieto koi se koristat za izvr{uvawe na negoviot proces na reprodukcija. Vo ekonomskata literatura pod poimot obrtni sredstva naj~esto se podrazbiraat onie delovni sredstva koi so ednokratna upotreba se tro{at vo delovnite procesi i ~ija{to vrednost se preobrazuva od po~eten pari~en oblik vo zavr{en pari~en oblik najmalku edna{ vo tekot na godinata. Efikasnoto rabotewe na pretprijatijata i ostvaruvaweto na nivnata osnovna cel-maksimalizacija na finansiskiot rezultat, zavisi od efikasnoto koristewe i upravuvawe kako so osnovnite, taka i so obrtnite sredstva. Vo nekoi pretprijatija, vlo`uvawata vo obrtni sredstva, pred se vo pobaruvawe od kupuva~ite i zalihite, se dosta zna~ajni i ~esto dominantni vo odnos na vlo`uvawata vo fiksni sredstva. So naso~uvawe na koncentracijata kon stapkata na vra}awe na sredstvata, na koja mnogu pretprijatija posvetuvaat se pogolemo vnimanie vo sovremeni uslovi, se pojavuva i eden raste~ki trend na analiza na fondovite od koi se finansiraat obrtnite sredstva. Vo site slu~ai na finansirawe na obrtnite sredsva optimalnata investicija se odreduva so sporedba na koristite ostvareni so odredeno vlo`uvawe vo obrtni sredstva i tro{ocite predizvikani so toa vlo`uvawe.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Olivera Trajkovska
Date Deposited: 24 Nov 2012 16:32
Last Modified: 24 Nov 2012 16:32
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1953

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item