Потекло на турската лексема (х)ане/(х)ана (hane) и нејзина адаптација во македонскиот јазик како суфикс

Leontik, Marija (2017) Потекло на турската лексема (х)ане/(х)ана (hane) и нејзина адаптација во македонскиот јазик како суфикс. ФИЛКО. pp. 313-319. ISSN 978-608-244-469-7

[img]
Preview
Text
ФИЛКО=2017-Марија Леонтик.pdf

Download (5Mb) | Preview

Abstract

Апстракт: Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и турскиот јазик оставил големи траги во македонскиот јазик. Турската лексема hane во македонскиот јазик се инфилтрирала како резултат на специфични историски и културни процеси. Турскиот јазик значителни влијаел и на морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик може да се следи и преку навлегувањето на турската лексема hane како суфикс -(х)ане/-(х)ана во македонскиот јазик. Пр. дестилáна, дечкурлáна, ѓупштана, електрáна, енергáна, коцкарана, куглана, педерана, пилана, солáна, стакларана, теретана, термоелектрана, топлáна, циглана, тулана, шеќерáна и сл. Оваа студија ги опфаќа потеклото, адаптацијата и семантиката на турската лексема hane како суфикс -(х)ане/-(х)ана во македонскиот јазик. Клучни зборови: македонски јазик, турски јазик, лексема hane, семантика на hane,-(х)ане/-(х)ана. Abstract: Macedonian and Turkish people had lived together for five centuries and Turkish influence on the Macedonian language is enormous. The Turkish lexical elements like hane in Macedonian language are infiltrated as a result of specific historical and cultural processes. The Turkish language has greatly influenced the Macedonian morphology. The influence of the Turkish on the morphological system of the Macedonian language is particularly evident in the introduction of the Turkish lexical item hane like new suffix -(х)ане/-(х)ана in the Macedonian language. For еx. дестилáна, дечкурлáна, ѓупштана, електрáна, енергáна, коцкарана, куглана, педерана, пилана, солáна, стакларана, теретана, термоелектрана, топлáна, циглана, тулана, шеќерáна and so on. In this study I shall discuss the origin, adaptation and the semantic properties of the Turkish lexical item hane like suffix -(х)ане/-(х)ана in the Macedonian language. Key words: Macedonian language, Turkish language, lexical item hane, semantics of hane,-(х)ане/-(х)ана.

Item Type: Article
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Marija Leontik
Date Deposited: 07 Feb 2018 09:04
Last Modified: 07 Feb 2018 09:04
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/19363

Actions (login required)

View Item View Item