Практикум по термален туризам

Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2011) Практикум по термален туризам. ISBN 978-608-4504-39-9.

[img]
Preview
Text
Praktikum Termalen turizam.pdf

Download (1934Kb) | Preview

Abstract

Практикумот е наменет за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика за изготвување на вежбите и подготвување на испитот по предметот бањски туризам. Содржината на практикумот ја опфаќа потребната материја за вежбите по предметот бањски туризам, според наставната програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Практикумот можат да го користат сите студенти на останатите факултети на кои се изучува предметот бањски туризам, но и останатите стучни кадри кои ја проучуваат оваа проблематика. Практикумот е изготвен со цел да се унапреди наставата по предметот бањски туризам и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. Од тие причини, практикумот го изработивме во два дела. Првиот дел – е наменет за добивање на основни информации за организацијата на метеоролошките набљудувања и мерења на метеоролошките станици, улогата на климатологијата, значењето на статистиката како метод кој се применува во климатологијата, улогата на туризмолозите и гастрономите во правилното интерпретирање на метеоролошките и климатските карактеристики на испитуваните бањи, како и превземање на многу активности кои се поврзани со временските и микроклиматските услови на бањите. Вториот дел – содржи некои методски постапки за обработка на податоците добиени од метеоролошките набљудувања и мерења. Користени се бројни податоци од метеоролошките мерења и набљудувања на некои метеоролошките станици во Република Македонија. Податоците се превземени од Управата за хидрометеоролошки работи во Скопје. Вежбите се индивидуални. За време на вежбите секој студент добива податоци и се повикува на креативно применување на здобиеното знаење. На тој начин студентот врши самопроверка на знаењето, а воедно и одговорните лица, со цел да се утврди до кој степен се усвоени методските единици. Секоја активност на часот е вреднувана со соодветен број на кредити.

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Tourism and Business Logistics
Depositing User: Dejan Metodijeski
Date Deposited: 14 Dec 2012 10:47
Last Modified: 09 Jan 2015 13:31
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1879

Actions (login required)

View Item View Item