Kontrola pedijatrijskih infekcija u okviru akreditacije

Zisovska, Elizabeta and Isahi, Lirim and Darkovska Krstic, Tanja and Batunkova, Zagorka and Cicimov, Viktor (2015) Kontrola pedijatrijskih infekcija u okviru akreditacije. In: 46. Pedijatrijski dani Srbije, 24-26 Sept 2015, Nis, Serbia.

[img]
Preview
Text
pds2015web.pdf

Download (3811Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Zisovska - KONTROLA PEDIJATRIJSKIH INFEKCIJA U OKVIRU AKREDITACIJE.pdf

Download (183Kb) | Preview
Official URL: http://www.pedijatri.org.rs

Abstract

Ključni principi kontrole infekcija odnose se na sprečavanje prenosa infektivnih agenasa, smatrajući da krv, telesna tekućina, sekrecije, ekskrecije, ledirana koža i mukozna membrana mogu sadržati prenošljive infektivne agense, pa ove tekućine moraju biti strogo kontrolisane. Standardi u okviru akreditacije bolnica u Republici Makedoniji odnose se na sve pacijente, ali najviše akcentiraju mere za prevenciju pedijatrijskih infekcija, jer je tu rizik najveći. Kontrola infekcija je set obaveznih i senzitivnih kriterijuma u procesu akreditacije, koji moraju biti ocenjeni sa najvišim ocenama, 4 ili 5, jer se odnose na bezbednost pacijenata. Time se želi pokazati da sprečavanju prenosa infekcija daje se veliki značaj u unapređenju zdravlja deteta. Ovim setom standarda nastoji se regulisanje sledećih postupaka: - Higijena ruku, koja je kod dece slabija tačka; - Upotreba rukavica, sa strožim indikacijama za upotrebu sterilnih rukavica; - Respiratorna higijena, koja obuhvata kontrolu nad iskašljavanjem i kihanjem. Preporučeni razmak između dece sa respiratornim simptomima je 1-2 metara; - U delu gde se uzima krv za hematološke analize pažnju obratiti na uboda uiglama, ne stavljati igle u raspakovani omot, nego odmah baciti u prikladnim konterjnerima; Infekcije i autoimune bolesti u dece 53 - Rukovanje vešom je uobiĉajena slaba taĉka, jer nameštanje veša, odvijanje ĉaršava kontaminiranih krvlju, povraćenih masa, fecesom i sliĉno, nose veliki rizik od prenosa infekcije, ukljuĉujući i parazitarne; - Ĉišćenje i dezinfekcija okolnih površina je uobiĉajeni standard, ali na pedijatrijskim odeljenjima je još znaĉajnije, jer deca koriste zajedniĉke igraĉke i posude, što doprinosi brzom prenosu infekcija; - Vakcinacija zdravstvenog osoblja je više nego vaţna, jer deca više oboljevaju od zaraznih preventabilnih bolesti, sa akcentom na influencu, kao jedna od ĉešćih infekcija u dece. Umesto zakljuĉka, moţe se reći da standardi za akreditaciju bolnica imaju podjednaku vaţnost za sve oblasti medicine, ali kada se radi o pedijatrijskim odeljenjima, implementacija standarda dolazi do punog izraţaja, što je u interesu kako pacijenata tako i samih pedijatrijskih odeljenja i bolnica.

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: Medical and Health Sciences > Clinical medicine
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Elizabeta Zisovska
Date Deposited: 14 Dec 2017 08:32
Last Modified: 14 Dec 2017 08:32
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18655

Actions (login required)

View Item View Item