Изолација на природни продукти

Gjorgjeska, Biljana and Kostadinovic Velickovska, Sanja (2017) Изолација на природни продукти. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-381-2

Full text not available from this repository.

Abstract

Природните продукти служеле како важен извор на активни компоненти уште од древните времиња и околу половината од корисните дроги денес се добиени од природни извори. Фактот што тие претставуваат повеќекомпонентни системи останува како критичен фактор со кој може да се осигура дека методите за откривање на нови лековити компоненти од природно потекло може да се натпреваруваат со последните, најново развиени технологии како што се високонапредните скрининг методи за комбинирани испитувања на синтетски продукти. Ефикасната употреба на автоматизирани процедури и бази на податоци за изолација, идентификација и биолошко профилирање на биоактивните состојки од природните извори е најдобра гаранција за постојаното откривањето на нови генотипови во природните производи. Проучувањата структура-активност, во комбинација со компјутеризираните методи, доведува до откривање модели на активност на потенцијално активни молекули и резултира со селекција на молекули со оптимална биоактивност и биорасположивост, помалку несакани ефекти и прифатлив терапевтски индекс, а следствено на тоа и потенцијални нови соединенија за развој на нови лекови.
Во овој учебник по предметот „Изолација на природни продукти“ во вкупно единаесет (11) поглавја објаснети се најупотребуваните методи и техники за изолација на природни продукти од комплексни смеси, структурата на изолираните продукти како и индустриско производство на природни продукти кои може да се употребуваат како лекови.

Item Type: Book
Subjects: Medical and Health Sciences > Basic medicine
Medical and Health Sciences > Health sciences
Medical and Health Sciences > Other medical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Biljana Gorgeska
Date Deposited: 07 Nov 2017 09:06
Last Modified: 07 Nov 2017 09:06
URI: https://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/18472

Actions (login required)

View Item View Item