Отказ на договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини (деловни причини)

Belovski, Vojo (2016) Отказ на договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини (деловни причини). Зборник на трудови, Правен факултет. pp. 23-35. ISSN 1857-7229

[img]
Preview
Text
проф. Беловски.pdf

Download (1153Kb) | Preview

Abstract

Законот за работните односи на Република Македонија таксативно ги набројува и разработува начините на на престанување на важноста на договорот за вработување. Во овој труд ќе биде разработен и објаснет отказот на договорот за вработување заради економски, организациони, технолошки, структурални или слични причини (деловни причини), со модели на образци. Доколку работодавачот има намера да донесе одлука за престанок на работен однос на поголем број работници од деловни причини, односно на најмалку 20 работници за период од 90 дена при секој престанок на работен однос без оглед на вкупниот бројот на работниците кај работодавачот, се смета за колективно отпуштање од деловни причини. Работодавачот, пред да го откаже договорот за вработување од деловни причини (технолошки, економски, организациони и слични промени), поради кои престанува потребата од вршење на определена работа, може на работникот да му понуди: 1) вработување кај друг работодавач без огласување, со преземање и склучување договор за вработување за вршење на работи кои одговараат на неговата стручна подготовка, односно квалификација; 2) стручно оспособување (обука, преквалификација или доквалификација за работа кај истиот или кај друг работодавач) или 3) нов договор за вработување. Според член 13 од ОКДПС „критериумите за структурата на работниците на кои им престанува работниот однос кај работодавачот поради економски, организациони, технолошки, струкурни или слични промени – деловни причини, се утврдува со колективен договор на ниво на гранка, односно оддел или на ниво на работодавач“. Клучни зборови: информирање, колективно отпуштање, консултации, причини за отпуштање, рокови, испратнина

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Vojo Belovski
Date Deposited: 31 Jan 2017 12:10
Last Modified: 31 Jan 2017 12:10
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/17102

Actions (login required)

View Item View Item