Извештај за сеопфатна добивка

Koleva, Blagica and Nehtenin, Martina (2016) Извештај за сеопфатна добивка. Годишен зборник 2016, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, IX. ISSN 1857- 7628

[img]
Preview
Text
b22.pdf

Download (932Kb) | Preview

Abstract

Основна цел поради која постои едно претпријатие на пазарот е остварувањето на приход или добивка, но во текот на работењето тоа прави и одредени расходи. Затоа субјектите за да ги видат резултатите од своето работење изготвуваат извештај за сеопфатна добивка или извештај за сеопфатна добивка (согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување). Извештајот за сеопфатна добивка или извештајот за сеопфатна добивка е финансиски извештај кој покажува колкаво богатство остварил еден деловен субјект за одреден временски интервал (пресметковен период). Изготвувањето на овој финансиски извештај, со цел за презентација на остварениот финансиски резултат од работењето, добивка или загуба, претставува задолжителна обврска на деловните ентитети. Во извештајот за сеопфатна добивка - извештајот за сеопфатна добивка се прикажани приходите кои ги остварува деловниот субјект од различни активности и расходите кои ги прави во текот на работењето. Со спротивставување на приходите и расходите се добива сознание за остварениот финансиски резултат на деловниот субјект, добивка или загуба.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Economics
Depositing User: Blagica Koleva
Date Deposited: 22 Aug 2016 09:42
Last Modified: 22 Aug 2016 09:42
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15882

Actions (login required)

View Item View Item