Хидрогеолошки истражувања на подземна вода во село К’шање, општина Куманово, Република Македонија

Mircovski, Vojo and Dimov, Gorgi and Sijakova-Ivanova, Tena and Doneva, Blagica and Ivanovski, Laste (2015) Хидрогеолошки истражувања на подземна вода во село К’шање, општина Куманово, Република Македонија. Natural resources and technologies, 9 (9). pp. 89-100. ISSN 185-6966

[img]
Preview
Text
trud K'sanje.pdf

Download (1547Kb) | Preview
Official URL: http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/12...

Abstract

За истражување и експлоатација на вода во околината на селото К'шање се изведени две истражно-експлоатациони дупнатини. Дупчењето и кај двете дупнатини, главно, се одвиваше низ вулканогено-седиментни карпести маси (андезитски туфови и игнимбрити) кои спаѓаат во групата на релативни хидрогеолошки изолатори, но во кои постои можност за формирање на издан со пукнатински тип на порозност и слободно ниво на подземна вода. Првата дупнатина (Б-1) е изведена до длабина од 74 m и потрошувачка на истата изнесува 1,2 1/ѕ, додека втората дупнатина (Б-2) е изведена до длабина од 76 m и има издашност од околу 0,81/ѕ. Според минерализацијата водите од овие бунари спаѓаат во малку минерализирани-слатки води со вкупна минерализација <1 g/l (кај Б-1 = 0.728 g/l, и кај Б-2 = 0.970 g/l). Врз основа на рН вредноста водите од овие бунари се неутрални со рН вредност околу 7 (кај Б-1 рН вредноста = 7,18, и кај Б-2 рН вредноста = 6,96).

Item Type: Article
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Blagica Doneva
Date Deposited: 10 Feb 2016 15:10
Last Modified: 10 Feb 2016 15:10
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15366

Actions (login required)

View Item View Item