Корелација на резултатите од геомеханичките и сеизмичките истражувања за стабилноста на работните косини во рудникот за јаглен „Суводол”

Manevski, Strase and Panov, Zoran and Delipetrov, Todor and Manevski, Vladimir and Delipetrev, Marjan (2015) Корелација на резултатите од геомеханичките и сеизмичките истражувања за стабилноста на работните косини во рудникот за јаглен „Суводол”. In: VIII Стручно советување со меѓународно учество Подекс-Повекс '15, 13-15 Nov 2015, Krusevo, Macedonia.

[img]
Preview
Text
Trud Manevski - PODEKS 2015.pdf

Download (905Kb) | Preview

Abstract

Како еден од главните фактори за проценка на стабилноста на косините се физичко – механичките својства на карпестите маси. Геолошките, инженерско – геолошките, хидрогеолошките и климатските карактеристики на анализираното подрачје и поширокиот регион, условуваат и специфични хидрогеолошки одлики на испитуваниот простор. За да се дефинираат условите на експлоатација и геометрија на ископот по одделни фази, направени се соодветни анализи на стабилноста. Во анализирањето се користени современи методи за дефинирање на стабилноста на работните косини (метода на ламели, Bishop, Spencer и Janbu). Додатен аспект на истражувањата обработени во научниот труд претставува корелацијата помеѓу сеизмичките и геомеханичките карактеристики на медиумот.Во научниот труд е преставена зависноста помеѓу брзините на простирање на Vp и Vs брановите и геомеханичките параметри на медиумот: Е - Јунгов модул на еластичност, G – модул на смолкнување и ν – поасоновиот коефициент како и φ – аголот на внатрешно триење и кохезијата на материјалот – с.

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Blagica Doneva
Date Deposited: 05 Feb 2016 10:17
Last Modified: 05 Feb 2016 10:17
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15272

Actions (login required)

View Item View Item