Стварно право -учебник

Belovski, Vojo (2015) Стварно право -учебник. Универзитет „Гоце Делчев”, Штип, Македонија. ISBN 978-608-244-252-5

Full text not available from this repository.
Official URL: http://e-lib.ugd.edu.mk/503

Abstract

Граѓанското право, како семејство од правни гранки, покрај општиот дел на граѓанското право, го сочинуваат и правните гранки именувани како стварно право, облигационо право и наследно право. Стварното право преставува посебна категорија на сујективните граѓански права, покрај облигационото и наследното право. Стварните права се разликувааат од облигационите права: по предметот или објектот (се однесува на стварите) и по непосредниот однос помеѓу титуларот на стварното право и стварта и тие му даваат (потполна или ограничена) на титуларот власт на стварите. Спротивно на стварните права, облигационите права создаваат непосреден однос помеѓу две лица, доверител и должник. Ставрните права се апсолутни права, т.е. такви кои не делуваат како облигациониe релативни права inter partes, према едно одредено лице, туку према секој – erga omnes, без оглед дали тие лица биле предходно во договорен однос. Граѓанското право е систем од правни норми (правни правила) со кои се уредуваат општествено - економските (имотните) односи меѓу луѓето што настануваат по повод (во врска) а) стварите, б) сторувањата (човековите дејствија) и в) имотот. Овие три вида на објекти на имотните односите меѓу луѓето се и основа за создавање на три одделни дела на објективното граѓанско право: стварното, облигационото и наследното право.

Item Type: Book
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Vojo Belovski
Date Deposited: 20 Feb 2017 08:03
Last Modified: 20 Feb 2017 08:03
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14343

Actions (login required)

View Item View Item