Прирачник за нумерички вежби по биофизика

Stojanovska, Zdenka and Vckova Bebekovska, Elena (2015) Прирачник за нумерички вежби по биофизика. ISBN 978-608-244-236-5.

Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://e-lib.ugd.edu.mk/480

Abstract

Прирачникот за нумерички вежби по биофизика е наменет за студентите на студиската порограма по Општа медицина на Факултетот за медицински науки при Унивезитетот „Гоце Делчев“ во Штип, кои го слушаат предметот Биофизика во првиот семестар, со фонд на часови 2+2+1. Вежбите се организирани во 12 целини, од кои секоја формира поглавје во овој прирачник. Во секое од вкупно 12 поглавја, најпрво е даден теоретски осврт, а потоа следуваат неколку решени примери, по кои следуваат задачи за самостојно решавање. Задачите се организирани според проблематиката што ја обработуваат и според тежината. Тие се, главно, лесни или со средна тежина. Според проблематиката, примерите се однесуваат на биофизиката на човековото тело, на медицинската физика, како и на факторите што влијаат врз здравјето на човекот. Само неколу од наведените примери се од општата физика, а дадени се за да може студентите подобро да ја разберат примената на физичките закони во медицинската физика и биофизиката. Во својата содржина, на 79 страници, прирачникот содржи вкупно 270 задачи, од кои 54 целосно решени, 216 задачи за самостојно решавање

Item Type: Teaching Resource
Subjects: Natural sciences > Physical sciences
Divisions: Faculty of Medical Science
Depositing User: Zdenka Stojanovska
Date Deposited: 11 Nov 2015 11:01
Last Modified: 11 Nov 2015 11:01
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14223

Actions (login required)

View Item View Item