Правото на приватен живот и правото на заштита на лични податоци во Европското законодавство во судир со националната безбедност

Kosevaliska, Olga (2012) Правото на приватен живот и правото на заштита на лични податоци во Европското законодавство во судир со националната безбедност. Стручно списание Правник, 1 (239). pp. 11-16. ISSN 1409-5238

[img] Text
Pravoto na privaten zivot i pravoto na zastita na licni podatoci vo EU zakonodavstvo vo sudir so nacionalnata bezbednost.pdf

Download (490Kb)

Abstract

Една од главните цели на ЕУ е спроведувањето успешна борба против тероризмот и постигнување на висок степен на национална безбедност. Меѓутоа, постигнувањето на ова цел, директно е условено од потребата да се интервенира во сферата на основните човекови права – правото на приватност и правото на заштита на лични податоци. Заштитата на овие права пак, бара нивна строга дефинираност и определеност во меѓународните инструменти, истовремено и нивно почитување во меѓународните договори за соработка особено во кривичната материја. Голем проблем преставуваше и издвојувањето на правото на заштита на лични податоци од правото на приватност, со оглед на фактот дека сите првото право го третираа како екстензија на второто. Еволуцијата на правото на заштита на лични податоци од правото на приватност настана по донесувањето на Повелбата за фундаменталните права на Европската унија. Клучни зборови: Национална безбедност, лични податоци, право на приватност, Европска Унија, законодавство. ABSTRACT One of the key aspects of the EU’s legislation is successful fight against terrorism and organized crime and achieving a high degree of national security. However, to achieve this, it is necessary to contravene with the basic human rights such as the right to privacy and the right to protection of personal data. The protection of these rights in turn, requires their strict defining and determination in the international instruments and international agreements for cooperation, especially in criminal matters. Also a major issue is the separation of the right to protection of personal data from the right to privacy, since everyone treated the first as an extension of the second. The evolution of the right to protection of personal data from the right to privacy aroused after the adoption of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Key words: National security, personal data, right to privacy, European Union, legislation.

Item Type: Article
Subjects: Social Sciences > Law
Divisions: Faculty of Law
Depositing User: Olga Gurkova
Date Deposited: 20 Nov 2012 07:23
Last Modified: 25 Jun 2015 11:00
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/1380

Actions (login required)

View Item View Item