Техно – економска анализа на селективна галенитна и свалеритна флотација во рудникот „Саса”

Vuckovski, Zoran (2015) Техно – економска анализа на селективна галенитна и свалеритна флотација во рудникот „Саса”. Masters thesis, University of Goce Delcev Stip.

[img]
Preview
Text
ZoranVukMr FINAL-125022015.pdf

Download (3197Kb) | Preview

Abstract

Во овој магистерскиот труд се опфатени основните географско економски карактеристики на рудникот Саса, направена е пресметка на избраната опрема на погонот Флотација за капацитет од 850 000 тони руда и претставување на основната технолоша шема и принцип на работа на погонот. Пресметани и дадени се индексите на селективност на галенитно свалеритнат флотација во рудникот Саса и претставени се методите на минералошките испитувања и нивната примена во минералната технологија. Дадени се светските трендови на производство и потрошувачка на олово и цинк, рециклирањето на овие метали, понудата и побарувачката на концентратите и металите на олово и цинк, аналаизирано е движењето на нивните цени во периодот 2007- 2014 година. Во специјалниот дел обработени се 3 варијанти на работа кои можата да се користата во погонот на дробење во Флотација Саса и направено е осврт кои се придобивките и недостатоците на секоја од варијантите како и која е нивната техно екомска оправданост со пресметка на тоа која колку ќе влијае на севкупното чинење на преработката еур/тон, направено е анализа која од варијантите колку и како влијае на работата на погонот мелење и која е нивната техно економската оправданост. Потоа направено е анализа на предности и негативности на воведување на селективниот колектор Euro Skik 2035 и неговото влијание на целокупната работа на погонот и неговото влијание на потрошувачката на NaCN, со анализа на техно економската оправданост за негово воведување во работа. Донесен е краен заклучок за оправданоста на секоја од варијантите со мислење која колку и како понатаму спрема добиените параметри од извршените анализи треба да се применува во погонот на Флотација Саса.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Natural sciences > Other natural sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Vaska Zdravkova
Date Deposited: 22 May 2015 14:15
Last Modified: 22 May 2015 14:15
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13180

Actions (login required)

View Item View Item