GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната минерализација на Казандол

Ligovski, Mitko (2015) GIS модел на резултатите од истражувањата на бакарната минерализација на Казандол. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

[img]
Preview
Text
Mag_Gis_Model_Kazandol.pdf

Download (15Mb) | Preview

Abstract

Светската популација расте се побрзо и побрзо, отколку во било кое време во историјата и потрошувачката на минералните ресурси расте се побрзо од населението кога повеќе корисници влегуваат во пазарот за минерали ресурси и глобалниот стандард на живеење се зголемува. Светската побарувачка на минерални суровини е под влијание на три општи фактори: зголемување на бројот на корисници на минерални ресурси, пораст на населението и на животниот стандард. На пример, Кина и Индија имаат потрошувачка на бакар по глава на жител од 0,6 и 2,7 килограми по лице соодветно, додека Јужна Кореја и Тајван, со значително помала популација имаат потрошувачка на бакар по глава на жител на 29,2 и 66,7 килограми. Варијациите во стандардот на живеење би можело да влијаат врз идната побарувачка на минерални ресурси повеќе од населението. По глава на жител потрошувачката на минерали се зголемува во речиси сите области во текот на минатиот век, додека азиските земји се во развој и имаат покажано особено импресивен раст во текот на последните неколку децении. Растот на потрошувачката на бакар по глава на жител во оваа област се движи од ниско ниво од околу 40% во Индија на висина од околу 82 %, во Тајван помеѓу 1985 и само во 1998 година. Во целиот свет, има вкупен пораст на потрошувачката на бакар по глава на жител од околу 11 % во периодот меѓу 1985 и 1998 година, а 13 % во периодот 1971-1998, или околу 0,5 % годишно. Ако минералната побарувачка се зголемува на годишно ниво од 1,5%, таа ќе биде околу 60 % повисока отколку денес, се до 2050-та година. Придонесот на истражувањето на минералните суровини и рударството за одржлив развој треба да се гледа во однос на економската и техничката оправданост, еколошката одржливост и социјална правда. Одржливото користење на природните ресурси и барање на потенцијални области за истражување се оценуваат во контекст на постојните и алтернативните начини на користење на земјиштето, интегрирање на социјалните, еколошките, културните и економските фактори. Интегрираниот пристап, кој повикува на стратешки и партиципативен процес на анализа, дебата, зајакнување на капацитетите, планирање и акција, со вклучување на сите засегнати страни - вклучувајќи ги и локалните заедници, е единствениот начин да се оптимизира експлоатацијата на минерални суровини и одржливиот развој, и да се идентификуваат и избегнат потенцијалните конфликти во користењето на земјиштето. Да се развие таков процес на рационален и праведен начин кое неизбежно бара точни бази на податоци за располагање со минералните ресурси, 2 како и транспарентен и отворен начин за споделување и координација на мулти-кориснички информации. Од почетокот на осумдесеттите години, многу компании кои се занимаваат со геолошки истражувања почнаа да развиваат бази на податоци на наоѓалиштата, и денес ГИС и дигиталната подготовка на карти како и нивното моделирање се на прво место. Уште поважно, сепак е способноста да се разменуваат податоци и да се интегрира повеќе или помалку со други бази на податоци, способноста да се пребарува и манипулира со базата на податоци и да се направат карти и модели кои се основа на многу истражни проекти. Целта на овој магистарски труд е да се направи синтеза на резлутатите од истражувањето на наоѓалиштето за бакар Казандол, со посебен осврт на формирањето на база на податоци и интерпретација на истите кои ќе дадат придонес во понатамошниот тек на истражувањето. Со овој магистарски труд ќе биде опфатена една доста комплексна тема на синтеза на податоците од различните методи на истражување кои беа применети на теренот за решавање на низа прашања кои беа поставени пред почетокот на истражувањето.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Natural sciences > Earth and related environmental sciences
Divisions: Faculty of Natural and Technical Sciences
Depositing User: Vaska Zdravkova
Date Deposited: 13 Mar 2015 12:35
Last Modified: 13 Mar 2015 12:35
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12918

Actions (login required)

View Item View Item