Термален туризам

Taskov, Nako and Metodijeski, Dejan (2014) Термален туризам. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Штип. ISBN 978-608-244-142-9

[img]
Preview
Text
Ucebnik Termalen turizam 2014.pdf

Download (4Mb) | Preview

Abstract

Овој учебник е од областа на туризмот и се состои од 8 поглавја, што е во согласност со Наставниот план и програмата на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Предметот Термален туризам, за којшто е наменет учебникот, е изборен предмет, носи 4 кредити и се слуша во прва година, прв семестар, на насоките Туризам и Гастрономија, исхрана и диететика, со неделен фонд на часови 2+2+1. Учебникот ќе претставува основна литература во изучување на предметната програма од горенаведената наставна дисциплина. Материјалот во учебникот е изложен концизно, прегледно со слики и табели со што ќе биде лесно разбирлив и совладлив од страна на студентите за кои е наменет. Учебникот, исто така, можат да го користат сите студенти на останатите факултети на кои се изучува проблематиката поврзана со термалниот туризам, но и останатите стручни кадри од оваа област. Учебникот е изготвен со цел да се унапреди наставата по предметот Термален туризам и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. Учебникот „Термален туризам“ опфаќа Вовед и 8 поглавја во кои се опфатени основните сознанија за термалниот туризам и туристичките вредности на бањите во Република Македонија: Вовед, Теоретско-методолошкиот пристап во истражувањето, Диференцијација на бањските туристички локалитети, Менаџментот во бањските центри, Специфичноста на исхраната во бањите, Заштита на просторот во бањите, Местото на бањскиот туризам во Република Македонија, Перспективите за развојот на овој вид туризам и Преглед на ставовите на посетителите во бањските центри во Република Македонија.

Item Type: Book
Subjects: Social Sciences > Economics and business
Divisions: Faculty of Tourism and Business Logistics
Depositing User: Dejan Metodijeski
Date Deposited: 12 Mar 2015 08:44
Last Modified: 12 Mar 2015 08:44
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12897

Actions (login required)

View Item View Item