Терминологијата како наука и терминолошката работа

Jakimovska, Svetlana (2014) Терминологијата како наука и терминолошката работа. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5. pp. 143-153. ISSN 1857-7059

Full text not available from this repository.
Official URL: https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/filolosk...

Abstract

Предмет на овој труд е даде приказ на основните теориски поставки на терминологијата како наука. Имено, станува збор за млада научна дисциплина која востановува посебен пристап кон проучувањето на структурата на терминот, а потоа и кон собирањето, класирањето и претставувањето на термините во рамките на терминолошките производи. Потребата од востановување на посебна терминолошка наука е условено од повеќе општествени фактори, но пред сè од развојот на науката и техниката во втората половина на минатиот век. Развојот на терминологијата е тесно поврзан и со развојот на преведувачката дејност, а терминолошките прозиводи му стојат на располагање на преведувачот на стручни текстови, олеснувајќи ја неговата работа и овозможувајќи му побрзо и поефикасно да одговори на поставените задачи.

Item Type: Article
Subjects: Humanities > Languages and literature
Divisions: Faculty of Philology
Depositing User: Svetlana Jakimovska
Date Deposited: 01 Dec 2014 13:46
Last Modified: 01 Dec 2014 13:46
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11553

Actions (login required)

View Item View Item