Современиот пристап во превенцијата кај воспитно запуштени деца во основните училишта

Stoimenova, Marija (2013) Современиот пристап во превенцијата кај воспитно запуштени деца во основните училишта. Masters thesis, Goce Delcev University, Stip.

[img]
Preview
Text
Лекториран труд.pdf

Download (1415Kb) | Preview

Abstract

Современиот начин на живот, брзото темпо, презафатеноста на родителите, доминацијата на информациско-комуникациските и социјални мрежи моделираат нов начин на функционирање во сите општествени сегменти. Особено се забележува пораст на бројот на воспитно запуштени деца и намалување на возрасната граница кај децата. Причините се од различна природа и можат да потекнуваат од семејството, училиштето, врсниците, медиумите. Целта на сите воспитни фактори е да се изврши превенција во појавата на воспитна запуштеност. Во тој контекст предмет на теориско и емпириско проучување, истражување ни беше да ги испитаме ставовите и мислењата на наставниците и родителите за застапеноста и облиците на современиот пристап во превенцијата кај воспитно запуштените деца. Во текот на работата, основната замисла ни беше одење чекор напред во изнаоѓање на решенија за надминување на таа појава, што подразбира поттикнување, будност и одговорност на училиштата во смисла почесто да се занимаваат со превенцијата кај воспитната запуштеност. Клучни зборови: современ пристап, училиште, наставници, родители, воспитно запуштени деца, превентивни мерки. Abstract Modern lifestyles, rapid pace, workload parents dominance of information and communication and social networks modeled a new way of functioning in all social segments. Particularly noticeable increase in the number of educationally neglected children and reducing the age limit for children. The reasons are of different nature and can come from family, school, peers, media. The purpose of all educational factors is to be made in preventing the emergence of educational neglect. In this context, the subject of theoretical and empirical study, research was to examine the attitudes and opinions of teachers and parents in the forms of representation and modern approach to prevention in educational abandoned children .. During the work the basic idea we were going to move forward in finding solutions to overcome this phenomenon, which involves stimulation, alertness and responsiveness of uchilshtata more in terms of dealing with the prevention educational neglect.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Social Sciences > Educational sciences
Divisions: Faculty of Educational Science
Depositing User: Dimitar Ljubotenski
Date Deposited: 02 Jul 2014 10:34
Last Modified: 05 Aug 2015 13:36
URI: http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/10363

Actions (login required)

View Item View Item